Consommation éco-responsable et articles favorisant le développement de l'enfant

Boutique de puériculture "neuf & occasion"

PKN Orlen: wyniki finansowe, I półrocze 2021: zysk, przychody, EBITDA

W obszarze energetyki EBITDA LIFO wyniosła ponad 1,2 mld zł, a segment petrochemiczny wypracował wynik na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 4,309 mld zł – podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 4,303 mld zł. Rekordowy wynik pokazał segment rafineryjny, o 76 proc.

Powrót Jacka Kurskiego. Stał za prezesem PiS w czasie wystąpienia

Kontynuowano tam „realizację strategii tworzenia koncernu multienergetycznego”. „Jego powstanie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej” – ocenił koncern. Obradujące w Płocku zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen, podejmując uchwałę dotyczącą pokrycia straty netto spółki za 2020 r. Oraz w sprawie wysokości i wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego przyjęło tym samym wcześniejszą rekomendację zarządu płockiego koncernu.

Orlen pokazał wyniki za IV kw. 2021 roku. Zysk powyżej oczekiwań

Jak podano, segment detaliczny w drugim kwartale miał wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. Zanotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim oraz wzrost marży pozapaliwowej na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły rok do roku o 13 proc. W czwartym kwartale segment detaliczny grupy Orlen wypracował 572 mln zł EBITDA, to wynik niższy o 25 proc. Wpływ na to miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.

Tutaj dziś emigrują Polacy. Zarobki na poziomie 4-5 tys. euro

Wyemitowane zostały obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Była to pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro, co oznacza, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż sześciokrotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji. Segment wydobycia wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, to wynik prawie 4-krotnie wyższy (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. EBITDA wyniosła niemal 7,7 mld zł wobec nieco ponad 5,1 mld zł przed rokiem.

Pomyślne wiatry dla spółki Dominiki Kulczyk. Dwie nowe farmy

Koncern jako pierwszy w Polsce rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizuje z firmą Northland Power, kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisał umowę o współpracy. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu ma zostać oddana do użytku już w 2026 roku. W ubiegłym zawarte zostało także partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na morskie elektrownie wiatrowe. Koncern zaangażował się również w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. W minionym roku podpisał porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na powołanie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy.

Zgodnie z nią ustalono, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., natomiast 5 sierpnia 2021 r. Żeby zasłużyć na dywidendę akcje spółki trzeba mieć na dwa dni przed dniem dywidendy, czyli 20 lipca. W czwartym kwartale w Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Nowoczesna woda Deepverge wygrywa 22 mln £ Nowe zamówienia na sprzęt reakcyjny pandemiczny Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto zakończono prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. Jak mówił na konferencji wynikowej Szewczak, zysk operacyjny przekraczający 14 mld zł „to coś zauważalnego, nawet pośród największych koncernów petrochemicznych w Europie”.

Prezes Banku Pekao odwołany. To nie jedyna poważna zmiana

Wyniosły 131,3 mld zł „pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku”. Umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie” – podkreślono. Bardzo mocną pozycję 3TG Brokers-przegląd i informacje 3TG Brokers ponownie potwierdził segment energetyki, który osiągnął EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Taki rezultat zanotowano mimo wzrostu cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu.

  1. „Wiemy, jak ją przeprowadzić z korzyścią dla całej polskiej gospodarki.
  2. Inwestycje, które w ubiegłym roku realizowała Grupa ORLEN, były ukierunkowane na wzrost zysków i bezpieczeństwa energetycznego, a także na poszerzanie oferty produktowej.
  3. Miały segmenty energetyki i petrochemii – zaznaczyła spółka.
  4. W II kwartale Orlen zanotował wzrost sprzedaży benzyny o 15 proc., oleju napędowego o 12 proc oraz paliwa lotniczego JET o 119 proc., przy niższej o 6 proc.

Dodano, że dobre wyniki segmentu energetycznego to efekt wzrostu wyniku Grupy Energa. Wyniósł 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł rok do roku. Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego – zaznaczyła spółka. PKN Orlen zanotował historycznie rekordowy wynik operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wyniósł 2,2 mld zł, a wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku – 73 proc.

To projekty, dzięki którym powstają setki nowych miejsc pracy. Zgodnie ze strategią, koncern intensywnie rozwijał też obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „ORLEN Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu”.

W marcu tego roku UOKiK wydał w tej sprawie pozytywną decyzję. To oznacza, że nowo powstała spółka może przystąpić do prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii. Największy wpływ na wyniki Grupy Orlen w II kwartale miały segmenty energetyki i petrochemii, a ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy pochodziła z rynków zagranicznych – zaznaczyła spółka. Przychody ze sprzedaży, pomimo spadku marż paliwowych na polskim rynku, wzrosły rdr o 76 proc. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 37,8 mld zł.

Wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos”. Jednym z nich jest Saudi Aramco, z którym koncern „będzie rozwijał współpracę w obszarze petrochemii, a także rafinerii, uniezależniając się w ten sposób od dostaw ropy naftowej z kierunku wschodniego”. Uruchomiono również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Ponadto rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN ORLEN w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 proc.

Na końcowy wynik wpływ miały także relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2. W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, Historia twojego najlepszego przyjaciela wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Także z niego pokryta zostanie strata netto koncernu za 2020 r. W wysokości ponad 2,3 mld zł – zdecydowali w czwartek akcjonariusze PKN Orlen. Wyniesie 3,5 zł na jedną akcję, co jest rekordem spółki.

Wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł rok do roku. Segment detaliczny PKN Orlen wypracował w drugim kwartale br. Wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc.

Na inwestycje Grupa Orlen przeznaczyła w ubiegłym roku 9,9 mld zł. Ich realizacja umożliwi dalsze zwiększanie wartości koncernu i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r), w tym PKN Orlen osiągnął wyższy przerób ropy o 0,4 mt i uzysk paliw o 5 pp.

Największy wpływ na wyniki Grupy Orlen w II kwartale br. Miały segmenty energetyki i petrochemii – zaznaczyła spółka. Segment energetyki w drugim kwartale 2021 roku osiągnął wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, co jak podkreślono, jest efektem  » wzrostu wyniku Grupy Energa, którą PKN Orlen przejął w zeszłym roku ».

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Trending Posts

Rester informé de notre actualité, de nos offres...

Bienvenue, vous êtes maintenant inscrit ! Oups! Quelque chose n'a pas fonctionné, veuillez réessayer.

Mais c'est bien vous qui en parlez le mieux !

Edit Template

Nos coordonnées

📍 4 rue Sadi Carnot
07100 Annonay

📞 09 53 49 25 14

📧 Formulaire de contact

Horaires

Lun. : 9h00/11h20 – 14h00/16h20
Mar. : 9h00/12h00 – 14h00/18h00
Mer. : Fermé
Jeu. : 9h00/12h00 – 14h00/18h00
Ven. : 9h00/12h00 – 14h00/18h00
Sam. : 9h00/12h00 – 16h00/18h00
Dim. : Fermé 

La boutique des Loupiots

1280px-Logo_Ville_Annonay.svg
logo-annonay-rhone-agglo
Logo-Region-Gris-pastille-Bleue-PNG-RVB